Fakty

Kryptomena

Kryptomena je digitálne aktívum, ktoré slúži ako prostriedok výmeny, alebo uchovávania hodnoty (digitálna mena). Na zabezpečenie transakcií, tvorby ďalších mincí v obehu a overovania používa silné kryptografické metódy. Kryptomena neexistuje fyzicky, len v elektronickej podobe. Medzi klasickými menami štátov, ako sú eurá, doláre a kryptomenami je jeden zásadný rozdiel. Kým štandardné meny (inak nazývané fiat) sú centralizované a určitá inštitúcia rozhoduje o ich množstve v obehu, množstvo kryptomeny je dopredu pevne dané a žiaden človek alebo inštitúcia ho nemôžu navýšiť. Kryptomena využíva výhody decentralizácie a nie je tak závislá na žiadnom centralizovanom prostredníkovi (napr. na bankách, či štátoch), ale napriek tomu je maximálne transparentná a všetky transakcie sú viditeľné v databáze Blockchain. Prvá a doteraz najpopulárnejšia kryptomena je Bitcoin. Väčšina ostatných kryptomien vychádza práve v kódu Bitcoin.

Bitcoin

Bitcoin je nezávislá internetová open-source kryptomena, ktorou sa dá platiť prostredníctvom úplne decentralizovanej P2P siete. Jedinečnosť Bitcoinu je jeho úplná decentralizácia. Je zámerne navrhnutá tak, aby nikto, vrátane jej autorov, záujmových skupín alebo vlád, nevedel menu nijako umelo ovplyvňovať, falšovať, aby vôbec nebolo možné zhabať Bitcoin účty, kontrolovať tok peňazí alebo spôsobovať infláciu. V sieti neexistuje nijaký centrálny bod, ani nikto, kto by vedel o sieti rozhodovať.

Bitcoin je deflačná mena (celosvetovo celkové množstvo mincí Bitcoin ktoré sa dajú vyťažiť je len 21 miliónov, pričom dnes je v obehu už okolo 17 miliónov mincí Bitcoin). Celkové množstvo mincí Bitcoin je teda konečné a je dopredu známe. Bitcoin je ako zlato v mnohých smeroch. Rovnako ako zlato, Bitcoin nemôže byť jednoducho vytvorený ľubovoľne. Zlato sa musí ťažiť zo zeme a Bitcoin sa musí ťažiť pomocou digitálnych prostriedkov. Preto sa pri raste dopytu po kryptomene Bitcoin z dôvodu jeho obmedzeného množstva predpokladá aj rast jeho hodnoty.

V roku 2008 anonymný programátor, alebo skupina programátorov, pod pseudonymom Satoshi Nakamoto predstavil kryptomenu Bitcoin. Vytvoril tak prvú kryptomenu, ktorá je úplne decentralizovaná a bez centrálnej autority. 3. januára 2009 bol vytvorený prvý blok v blockchaine tzv. Bitcoin Genesis Block. V nasledujúcich rokoch boli vytvárané ďalšie kryptomeny, ktoré majú svoje vlastné špecifické vlastnosti (napr. Litecoin v roku 2011, XRP v roku 2012, DASH v roku 2014, Monero v roku 2014). Akákoľvek iná kryptomena, než Bitcoin sa nazýva Altcoin. A nové kryptomeny vznikajú dodnes.

Blockchain

Blockchain je v informatike špeciálny druh distribuovanej decentralizovanej databázy uchovávajúcej neustále sa rozširujúci počet záznamov, ktoré sú chránené proti neoprávnenému zásahu tak z vonkajšej strany, ako aj zo strany samotných uzlov peer-to- peer siete. Najčastejšou aplikáciou technológie blockchain je použitie ako účtovná kniha kryptomien (napr. Bitcoin), ktorá uchováva transakcie vykonané užívateľmi. Prvý blok v bloku je označovaný ako Genesis Block. Blok je súhrn dát. Bloky vznikajú procesom známym ako ťažba. Každý blok je kryptograficky podpísaný predchádzajúcim blokom v reťazci. Ak by sa to celé vizualizovalo, vyzeralo by to ako reťazec blokov - od toho teda odvodený názov blockchain. Všetky potvrdené Bitcoin transakcie sú teda zaznamenané v blockchain.

Ťažba

Bitcoinová ťažba je spôsob, akým sú transakcie umiestnené do blokov a pridávané do bloku. To sa robí tak, že je vynaložená výpočtová sila špeciálnych výkonných počítačov, ktorá rieši v podstate matematickú hádanku. Ak je hádanka vyriešená správne, dostane ťažiar vopred danú odmenu v kryptomene Bitcoin a tiež všetky poplatky z transakcie v novovytvorenom bloku. Bitcoin vzniknutý odmenou pri vytvorení bloku je jediná forma, ako môžu vzniknúť nové Bitcoinové mince.

Počet kusov Bitcoinov určených na ťažbu je limitovaný, tak ako množstvo suroviny v každej bani. Preto sa hovorí, že danú vec „ťažia“. Systém je nastavený tak, že drvivá väčšina Bitcoinov sa vyťaží do roku 2030. No všetkých 21 miliónov Bitcoinov bude vyťažených až okolo roku 2145. Dnes sa ťažba Bitcoinov kvôli vysokej energetickej náročnosti a náročnosti na výpočtový výkon počítačov sústreďuje do bitcoinových “fariem”. Sú to v podstate haly s tisíckami počítačov, ktorých jedinou úlohou je ťažiť kryptomenu. Veľa z týchto fariem sa nachádza v oblastiach s nízkou cenou elektrickej energie.

Transakcia

Pod pojmom transakcia sa rozumie prevod určitej sumy Bitcoinu z vami vlastnenej adresy peňaženky na inú adresu. Akonáhle príkaz z vašej peňaženky odošlete, je transakcia preskúmaná decentralizovanou sieťou uzlov. Tieto uzly predstavujú niekoľko tisíc počítačov rozmiestnených po Zemi, ktoré sú navzájom prepojené a neustále spolu komunikujú.

Táto sieť uzlov musí overiť, či je transakcia platná, teda či máte vo vašej peňaženke (na určitej adrese) dostatok Bitcoinov k uskutočneniu transakcie. V praxi to znamená, že ak si z vašej peňaženky prajete odoslať 0,5 BTC a v peňaženke máte 1 BTC, tak je transakcia platná a môže byť uskutočnená. V poslednom kroku prichádzajú na rad ťažiari (mineri), ktorých hlavnou úlohou je transakciu spracovať a následne ju vložiť do bloku k ďalším transakciám.

Prvých pár okamihov je vaša transakcia označená ako Unconfirmed Transaction, pretože ju ešte nikto neoveril. Za nejakú dobu je podľa výšky poplatku transakcia overená prvými členmi. To znamená, že ostatní používatelia v sieti sa zhodli na tom, že zasielané množstvo peňazí ste skutočne vlastnili a môžete ich poslať niekomu inému. Rôzne služby vyžadujú pre úspešné pripísanie BTC rôzny počet potvrdení, zmenárne väčšinou tri, obchodníkom môže stačiť jedno potvrdenie.

Transakčné poplatky

Transakčné poplatky sú pri kryptomenách malým zlomkom tradičných bankových poplatkov. Poplatky sú však nevyhnutné a za každú transakciu na Bitcoin blockchaine sa ťažiarom platí poplatok za spracovanie. Je tiež možné nastaviť si v peňaženke vlastný poplatok. V niektorých prípadoch, ak sa rozhodnete nastaviť nízky poplatok, vaša transakcia môže mať nízku prioritu a možno budete musieť čakať hodiny alebo dokonca dni, kým sa transakcia potvrdí. Ak potrebujete, aby vaša transakcia bola dokončená a potvrdená okamžite možno budete musieť zvýšiť sumu, ktorú ste ochotní zaplatiť. Jednoducho povedané čím viac zaplatíte, tým skôr sa vaša transakcia spracuje.

Bitcoin adresa

Bitcoin adresa je unikátny reťazec znakov pozostávajúci z písmen a číslic. Reťazec začína číslom 1 alebo 3 a má 26 - 34 znakov. Takáto adresa umožňuje prijímanie virtuálnej meny Bitcoin, napríklad: 1PhkNwGsYdCqPcF2y3niwBuk37PDMupZhx

Pred odoslaním akejkoľvek transakcie sa odporúča adresu príjemcu starostlivo skontrolovať - transakcie sú nevratné.

Súkromný kľúč

Pri vytváraní bitcoinovej peňaženky je užívateľovi pridelený súkromný a verejný kľúč. Verejný kľúč slúži ako adresa pre transakcie. To môže byť viditeľné všetkými užívateľmi, ktorý k nemu vykonávajú transakcie, alebo ich sledujú v blockchaine. Súkromný kľúč pozná len majiteľ peňaženky a je na ňom založená bezpečnosť finančných prostriedkov v peňaženke. Aby sa vytvorila adresa peňaženky, systém najskôr vygeneruje súkromný kľúč a na jeho základe sa vytvorí verejný kľúč pomocou hash, ktorý sa hodí výhradne k vygenerovanému súkromnému kľúču. Poznaním tajného kľúča možno ľahko určiť verejný, ale výber súkromného kľúča na základe verejného je nemožné.

Identifikátor transakcie

Každá transakcia v sieti Bitcoin má svoj identifikátor, ktorý sa označuje skratkou TXID. Je to v podstate identifikačné číslo pre každú transakciu. Ide o 64 znakov dlhý, unikátny reťazec číslic a písmen. Identifikátor môže vyzerať napríklad takto:

73bf457019fe7bf5ba499b6510451b3d10a3fa9c9aa95df441f9c1a370fdf9ac

Identifikátor transakcie umožňuje párovanie transakcie a je k dispozícii až po odoslaní transakcie do siete. U väčšiny bežne používaných peňaženiek stačí pre získanie identifikátora prejsť do sekcie Transactions, rozkliknúť najnovšiu transakciu a skopírovať TXID.

Škálovateľnosť

Bitcoin dokáže spracovať iba 1 MB transakcií v 1 bloku (maximálne iba 4 transakcie za sekundu). Naopak platobný systém VISA dokáže spracovať 55 000 transakcií za sekundu. Škálovateľnosť, z anglického Scalability by sa dala voľne preložiť ako "schopnosť rozširovať sa". Bitcoin má v súčasnosti problém nové transakcie potvrdiť, s čím súvisí aj výška transakčných poplatkov. Tento problém by mal vyriešiť tzv. Lightning Network.

Volatilita

Volatilita vyjadruje nestálosť a veľkosť zmien v cene. Spravidla sa prepočítava na ročné obdobie a vyjadruje sa v absolútnej alebo relatívnej hodnote. Vysoké výkyvy cien postihli každú novú technológiu, ktorá sa dostala na trh. Ani Bitcoin nie je výnimkou a pohyby o desiatky percent tak smerom nahor, ako aj smerom nadol, iba za týždeň nie sú nič neobvyklé.

Deliteľnosť

Najmenšia jednotka kryptomeny Bitcoin sa nazýva Satoshi. 1 BTC = 100 000 000 Satoshi. Pri nákupe kryptomeny Bitcoin nie je nutné v skutočnosti zakúpiť celú mincu. Bitcoin je deliteľný, takže je možné zakúpiť ľubovoľnú čiastku vyššiu ako 1 Satoshi (0.00000001 BTC). To umožňuje mikrotransakcie, ktoré s klasickými elektronickými peniazmi nie sú možné.