Odmietnutie zodpovednosti za riziko

Kryptomeny sú neregulovaným a vysoko volatilným digitálnym platidlom, ktoré nie je spravované žiadnou centrálnou bankou. Ich cena môže rapídne klesať a stúpať, čo môže byť spôsobené rôznymi faktormi.

Obchodovanie s kryptomenami so sebou preto prináša riziko, a nie je vhodné pre každého. Zaistite si prosím pred každou investíciou, aby ste najskôr porozumeli charakteristikám kryptomien, potenciálnym rizikám spojeným s ich obchodovaním. Nikdy neobchodujte s peniazmi, ktoré si nemôžete dovoliť stratiť. Informácie poskytované na Bitpanther.com sú len na účely všeobecného informovania. Nie sú určené ako finančné, investičné alebo osobné rady, a nemali by byť ako také interpretované, a nemali by ste sa na ne striktne spoliehať.

Predtým, než urobíte akýkoľvek záväzok finančnej povahy, mali by ste urobiť Váš vlastný rozsiahly prieskum. Ste zodpovedný za svoje investičné rozhodnutia, ktoré robíte iba na vlastné riziko. Obchodujte tak, aby prípadná strata Vašej investície nemala vážny dopad na Váš životný štýl alebo Vaše ostatné finančné povinnosti.

Predošlý vývoj na trhu nie je zárukou, že v budúcnosti budú výsledky rovnaké. Žiadny materiál obsiahnutý na tejto webovej stránke by nemal byť interpretovaný tak, že poskytuje špecifické alebo implicitné odporučenia pre Vás vo vzťahu k akémukoľvek produktu alebo službe. Informácie na webstránke Bitcoinzmenaren.sk nereprezentujú odporúčania, že istá kryptomena, portfólio či investičná stratégia sú vhodné pre konkrétnu osobu. Odporúčania na webstránke sú založené výlučne na posudkoch zamestnancov spoločnosti, a mali by tak byť interpretované. Možnosť platby kryptomenami u niektorých predajcov nie je zaručená dlhodobo, a môže byť kedykoľvek zrušená bez predošlého upozornenia.

Spoločnosť Bitcoinzmenaren.sk neponúka analytické, finančné ani investičné poradenské služby, a nebude akceptovať právnu zodpovednosť za akékoľvek straty alebo vopred rozhodnuté zisky, ktoré urobia návštevníci tejto stránky, ktorí sa spoliehajú priamo alebo nepriamo na akékoľvek informácie obsiahnuté na tejto alebo spájajúce sa k tejto webovej stránke.

V Lučenci dňa 01.05.2021