Cenník a Limity

Vklad kreditu:

Fixný poplatok 2 EUR + 0,5% zo zaslanej čiastky

Výber kreditu:

Fixný poplatok 2 EUR + 0,5% z prevádzanej čiastky

Obchodovanie s využitím kreditu:

Poplatok z nákupu 3% – 6% z výšky transakcie
Poplatok z predaja 3% – 6% z výšky transakcie

Poplatky pri bankovom prevode (nákup):

Fixný poplatok 2 EUR + 3% – 6% z výšky transakcie

Poplatok pri bankovom prevode (prodej):

Fixný poplatok 2 EUR + 3% – 6% z výšky transakcie

Level 0

Limit na transakciu --- 150 EUR
Denný limit --- 500 EUR
Mesačný limit --- 1000 EUR
Ročný limit --- 1000 EUR

Level 1

Limit na transakciu --- 1000 EUR
Denný limit --- 1000 EUR
Mesačný limit --- 5000 EUR
Ročný limit --- 5000 EUR

Level 2

Limit na transakciu --- 10 000 EUR
Denný limit --- 10 000 EUR
Mesačný limit --- 50 000 EUR
Ročný limit --- 100 000 EUR

Level 3

Limit na transakciu --- 35 000 EUR
Denný limit --- 35 000 EUR
Mesačný limit --- 100 000 EUR
Ročný limit --- 500 000 EUR

Level 4

Limit na transakciu --- 50 000 EUR
Denný limit --- 50 000 EUR
Mesačný limit --- 250 000 EUR
Ročný limit --- 1 000 000 EUR

Level 5

Limit na transakciu --- 100 000 EUR
Denný limit --- 100 000 EUR
Mesačný limit --- 100 000 EUR
Ročný limit --- 1 000 000 EUR