NFT a Metaverse

NFT (Non-Fungible Tokens) sú unikátne digitálne aktíva, ktoré môžu byť použité na identifikáciu a prenos vlastníctva virtuálneho obsahu, ako sú…

  Aktuálne najväčší hype a najväčšia pozornosť sa zameriava na metaverse projekty alebo tzv. projekty virtuálnych svetov. O čo v podstate ide? Ešte…