Zdaňovanie kryptomien na Slovensku

Kryptomeny sa na Slovensku považujú za majetok a akékoľvek príjmy z nich sú zdaňované ako ostatné príjmy podľa zákona o dani z príjmov. Pravidlá zdaňovania sa líšia v závislosti od toho, či ide o príjem fyzickej alebo právnickej osoby.


Fyzické osoby:

 

1. Príjmy z predaja kryptomien sa zdaňujú sadzbou 19% pre príjem zo závislej činnosti alebo 19% pre príjem z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti. Zároveň je potrebné z týchto príjmov platiť zdravotné odvody.

2. Príjmy z ťažby kryptomien (mining) sa považujú za príjem z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti a zdaňujú sa sadzbou 19%. Aj z týchto príjmov je potrebné platiť zdravotné odvody.

3. Príjmy z držania a následného predaja kryptomien sa zdaňujú ako príjem z predaja majetku sadzbou 19%. Z týchto príjmov sa zdravotné odvody neplatia.


Právnické osoby:

 

1. Príjmy z predaja alebo ťažby kryptomien sa u právnických osôb zdaňujú sadzbou 21% ako súčasť základu dane z príjmov. Zdravotné odvody sa v tomto prípade neplatia.

Je dôležité viesť záznamy o všetkých transakciách súvisiacich s kryptomenami, aby bolo možné vypočítať a správne zdaniť príjmy. Daňové úrady vyžadujú objasnenie pôvodu kryptomien a podrobné informácie o každej transakcii.

Problémom pri zdaňovaní kryptomien je často nedostatok jasnej legislatívy a usmernení. Daňové orgány aj daňovníci sa môžu stretnúť s výzvami pri určovaní správneho spôsobu zdaňovania v niektorých špecifických situáciách. Okrem toho sa pravidlá môžu časom meniť, preto je vhodné sledovať aktuálne zmeny v daňových zákonoch týkajúcich sa kryptomien.

 

 

Linky:

Facebook: https://www.facebook.com/bitcoinzmenaren

Instagram: https://www.instagram.com/bitcoinzmenaren